Loading...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Leest u alstublieft de Algemene Voorwaarden goed door. Hierin staat belangrijke informatie over uw rechten en plichten wanneer u gebruikt maakt van newhomeinturkey.com ("deze Site"). 
Artikel 5 (garantie) en artikel 6 (aansprakelijkheid) behoeven extra aandacht. 

1. Introductie

• "Wij" zijn SEVA Tur.Eml.Inş. Tic.San.ve Ltd.Şti (Eigenaar van de handelsnaam New Home in Turkey en de website newhomeinturkey.com) (Geregistreerd bedrijf in Alanya-Turkije met nummer 16884), ons adres is: Mahmutlar Kasabasi Barbaros caddesi No: 141/32 Alanya TURKIJE 

• Deze Algemene Voorwaarden zijn wij verplicht om in ons beleid op te nemen en worden verder vermeldt als ‘de voorwaarden’ 

• Wanneer u gebruikt maakt van de site gaat u akkoord met de voorwaarden. İndien u niet akkoord gaat, dient u geen gebruik te maken van deze site. 

• U mag deze voorwaarden printen. Ze zijn een wettelijke overeenkomst tussen ons en kunnen alleen worden gewijzigd met onze toestemming. We kunnen deze voorwaarden aanpassen door het veranderen van hen op de site. De dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u deze site bezoekt. 

2. Intellectuele eigendom 

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op deze site (inclusief alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links) behoren tot ons of onze licentiegever (s). U mag materiaal van deze site downloaden met als enig doel, het gebruik van deze Site. U mag echter niet kopiëren, verzenden, wijzigen, opnieuw publiceren, opslaan (geheel of gedeeltelijk), of links naar materiaal of informatie plaatsen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

• newhomeinturkey.com LOGO" is ons handelsmerk. U mag het niet gebruiken of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

• Deze site bevat links naar websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over hun individuele inhoud. Wij staan ook niet garant met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op die websites. De links zijn alleen voor uw gemak. Als u besluit om de websites van derden vanuit deze site, doet u dit op eigen risico. 

• De details van de gebouwen die beschikbaar zijn op deze website, worden verstrekt alleen voor uw informatie. Wij hebben deze gegevens geverifieerd en met betrekking tot de juistheid of volledigheid. 

3. Uw verplichtingen en gedrag 

U accepteert dat u als enige verantwoordelijk bent voor dat uw computer systeem alle relevante technische specificaties voor de opening van onze website heeft. Om het gebruik van deze website mogelijk te maken, moet uw computer systeem compatibel zijn met onze website. 

• U mag geen misbruik maken van ons systeem of deze site. In het bijzonder, u mag de site niet hacken, de beveiliging omzeilen of het anderszins verstoren van de werking van ons systeem en deze site. 

4. Blokkeren van de Site 

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers uit te sluiten van deze Site, op een permanente of tijdelijke basis naar eigen inzicht. Van een dergelijke gebruiker wordt in kennis gesteld en mag niet dan proberen om deze site te gebruiken onder een andere naam of op een andere gebruiker. 

5. Garantie 

Hoewel wij ervoor zorg dragen dat het materiaal dat kan worden gedownload van deze Site niet verontreinigd is op geen enkele manier, kunnen wij niet garanderen dat dit materiaal vrij zal zijn van infectie, virussen en / of soortgelijke. 

• Door de aard van software en het internet, kunnen wij niet garanderen dat uw toegang tot, of de werking van deze site ononderbroken of vrij van fouten is. Wij zijn niet aansprakelijk als we uw gegevens niet kunnen verwerken vanwege omstandigheden buiten onze wil om. 

• De informatie die op deze Site is staat voor algemeen belang en aankoop alleen en vormen gericht advies. 

• Wij geven geen garantie dat de site of informatie die beschikbaar is, voldoet aan andere wetten dan die van Engeland. 

6. Aansprakelijkheid 

Nothing in these Terms will be deemed to exclude our liability to you for death or personal injury arising from our negligence, or for fraudulent misrepresentation. 

• Met inachtneming van artikel 6.1, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen als gevolg van software of Internet fouten of niet-beschikbaarheid, of andere omstandigheden buiten onze wil om. 

• Met inachtneming van artikel 6.1, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van uw wachtwoord of account-ID dat wordt veroorzaakt door een defect, fout, verlies van vermogen of anderszins, ten gevolge van of op uw computer systeem. 

• Met inachtneming van artikel 6.1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van uw gebruik van deze Site of het vertrouwen op de informatie die er op staat en sluiten deze aansprakelijkheid uit voor zover toegestaan door de wet. 

• Met inachtneming van artikel 6.1 tot 6.4, zijn wij niet aansprakelijk voor:

A. enige indirecte schade, gevolgschade, speciale of bestraffende verlies, schade, kosten en uitgaven
B. gederfde winst
C. verlies van zaken
D. verlies van reputatie
E. aantasting van goodwill of verlies van, schade aan of beschadiging van gegevens

7. Rechtsgebied 

De Turkse wet is van toepassing op deze voorwaarden. U bent het onherroepelijk eens dat de rechtbanken van Turkije exclusieve bevoegd is om alle geschillen die kunnen ontstaan uit, onder, of in verband met deze Voorwaarden en voor deze doeleinden te beslechten. 

8. Mededelingen 

Alle mededelingen worden gegeven: 

• Aan ons, per email of per post aan New Home In Turkey Ltd. Ons adres is Mahmutlar Kasabasi,Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi, Is Bankasi Karsisi,Alanya-TURKIJE 

• Aan u, per email naar het emai adres dat u ons gegevens tijdens uw registratie. Welke door u gewijzigd kan worden via de site. 

• Alle mededelingen verzonden per e-mail worden geacht te zijn ontvangen op de dag van zending(of, indien dit op een buitenlandse feestdag valt of op een zaterdag of een zondag, de eerstvolgende werkdag na de dag van zending). Alle mededelingen per post verzonden worden geacht te zijn ontvangen, niet meer dan 3 werkdagen na de datum van verzending. 

9. Feedback van de klant 

We hanteren een systeem om ervoor te zorgen dat alle feedback van de klant eerlijk en consequent wordt behandeld en goed wordt opgenomen. Wij zijn blij met alle suggesties die u maakt over de manier waarop we onze service kunnen verbeteren. Indien u feedback voor ons heeft, schrijf dan naar Customer Services, Mahmutlar Kasabasi, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi, Is Bankasi Karsisi, Alanya-Turkije, of e-mail ons. Ons doel is om alle feedback van onze klanten te bevestigen, echter kan dit niet worden gegarandeerd. 

10. Algemeen 

Wij kunnen van tijd tot tijd de inhoud van deze website opschorten,of staken. Met inachtneming van onze melding worden alle wijzigingen of nieuwe inhoud aan deze Site onderworpen aan deze voorwaarden. 

• Deze Voorwaarden zijn de gehele overeenkomst tussen u en ons. U erkent dat u deze niet bent aangegaan in vertrouwen of verklaring door ons gemaakt (tenzij frauduleus gemaakt). Indien een rechter besluit dat een deel van deze Voorwaarden niet kan worden afgedwongen, zal het betreffende deel van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn, maar de rest van deze Voorwaarden wel. 

• Een verklaring van afstand van een schending van een bepaling door een partij mag niet beschouwd worden als een blijvende afstand of een verklaring van afstand van eventuele latere inbreuk van dezelfde of andere bepalingen. Storing of vertraging bij de uitoefening van enig recht onder deze Voorwaarden, vormt geen beletsel voor de uitoefening van die of enig ander recht. De bepalingen van de Contracten (Rechten van derden) van (1999) is niet van toepassing op deze voorwaarden.